Juki MO-50e er ein rimeleg overlockmaskin frå overlockspesialisten Juki. Betre overlockmaskin til denne prisen finn du ikkje.

Funksjonar

Overlockmaskina er ein rimeleg 3-4 tråders overlockmaskin, med funksjon for overlock- smal- og rullesaum, i tillegg til flatlock. Den kan sy med stingbreidde på 7-3mm. Trykkfotløftet er på 6mm, og den har justerbar skjærebreidde og differensial trnsport (0,8-2mm).
  • Overlockmaskin
  • 3- og 4 tråders overlocksaum
  • 3 tråders smaloverlock-, rulle- og flatlock-saum
  • 6mm trykkfotløft
  • Justerbar saumbreidde 3-7mm
  • Justerbar differensial transport 0,8-2,0mm
  • Justerbar skjærebreidde
  • Syhastigheit opptil 1300spm
  • Vekt 7,4kg

Utstyr

Følgjer med skrutrekker, pinsett, børste, synåler, trådnett, oppsamlingsboks for avskjær, umbrako m.m.