Büngers Blyantspisser bordmodell Sort 

Bordmodell til standardblyanter opp til 8mm, med sveiv, plastbeholder, tang og automatstopp.