Vanilje duftolie

Velegnet som duft i kosmetik og duftlamper.

Ingredients: Parfum.

Indeholder følgende af de 26 deklarationspligtige parfumestoffer: Ingen.

OBS: Vær opmærksom på, at vanille duftolie er for tyktflydende til at komme ud af flaskens lovpligtige dråbeindsats. Denne fjernes derfor inden brug.

Produktet er faremærket:

Faresymbol_udraabstegn

Advarsel: Kan forårsage allergisk hudreaktion. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse /ansigtsbeskyttelse.