Enebærolie

Anvendelse:

Kosmetik
Virker rensende, sammentrækkende og cellefornyende.
Velegnet til uren, fedtet og moden hud.
Dosering: Max 1%.
Må aldrig anvendes ufortyndet.

Duft
Mellemnote.

Fremstillet ved vanddampdestillering af bær fra Juniperus communis.
Kun til udvortes brug.

Indeholder følgende af de 26 deklarationspligtige parfumestoffer: Limonen.

Ingredients: Juniperus Communis Fruit Oil

Produktet er i sin rene form faremærket:

faresymbol_udraabstegnfaresybol_lungerfaresymbol_miljoe

Fare: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.