Denne blokken inneholder 36 mønsterpapir med 3 hver av 12 ulike design fra Frost 2