Til stifting av blant annet lerret på blindramme. 

Stifter som brukes er 5/6" - 8mm: 
H: 4-8 mm
B: 11,3 mm
D: 0,7mm